DDD - Domain-driven design

Patrik Votoček

Poslední dobou spoustu svého času věnuji vývoji ActiveMapper jelikož doopravdy nejsem člověk který rád vynalézá již vynalezené kolo. Tak samotné programování mě ve skutečnosti zabere zhruba tak 20% celkového času. Dalších asi 5-10% mě zabere psaní testů. Pořád ale zbývá 70-75% času. Přesně tuto část zabere studium nejrůznějších “návrhových vzorů”((design patterns)) a toho jak to je daný problém řešen v jinde. Ono totiž samotné toto studium není nic jednoduchého. Narazit na obstojný popis dané problematiky v češtině by se dal nazvat statistickou chybou. A jelikož sám moc neholduji anglickému jazyku. Je díky tomu mé studium o to pomalejší. Rozhodl jsem se, že, když si vzpomenu popíšu vždy danou problematiku aby to měly další lidé snadnější.

Domain-driven design je agilní přístup k analýze a návrhu softwaru, který byl vyvinut na základě zkušeností vývojářů s rozsáhlými softwarovými projekty. Klade důraz na pečlivou analýzu problémové domény a na komunikaci získaných znalostí napříč vývojovým tý-mem.” – BP Davida Ševčíka

«